Munkahely

A munkahelyi mentálhigiéné jelentősége és javításának lehetőségei

Munkahelyi mentálhigiéné

A munkahelyi mentálhigiéné ritkán kapja meg a megfelelő figyelmet. Sokan talán nem is gondolják, mennyi előnyt rejt az önismereti munka a pszichésen egészségesek számára is. Ahogyan azt sem, hogy beosztottként és vezetőként is sokat profitálhatnak belőle. A Mental Spa önismereti központ éppen azért jött létre, hogy ismerős, irodai környezetben legyen lehetőségünk törődni a munkahelyi és ezzel együtt egyéni jóllétünkkel.

Mit takar a munkahelyi mentálhigiéné kifejezés?

A munkahelyi mentálhigiéné megértéséhez először a mentálhigiéné fogalmát érdemes tisztáznunk. A mentálhigiéné alapvetően a pszichésen egészséges egyének és csoportok jobb működésének elősegítésével foglalkozik. Önismeretre, a határok és lehetőségek mind pontosabb felismerésére, a meglévő erőforrások kiaknázására fókuszál. Célja lehet problémás helyzetek rendezése, egyéni elakadásokból való kimozdulás elősegítése, a mindennapos jóllét biztosítása, a jobb önérvényesítés, hatékony konfliktuskezelés, stresszcsökkentés. A mentálhigiéné alapvetően a jelenben zajló folyamatokkal foglalkozik, ellentétben a pszichológiával, amely inkább a múltban történt események hatásaira fókuszál.

A munkahelyi mentálhigiéné a munkahelyi környezetben megjelenő nehézségekre, a munkahelyen zajló egyéni és csoportos dinamikákra, külső és belső folyamatokra helyezi a hangsúlyt. Mivel munkahelyünkön, a funkcióink betöltése mellett érző lényekként vagyunk jelen, saját élményeink alapvetően határozzák meg a munkahelyi hangulatot és a munka eredményességet is.

Legyen szó felsővezetőről, középvezetőről vagy kis csoport irányítójáról, a vezető képességek egyik alapja az önismeret. Beosztottként azonban ugyanúgy előnyünkre válik önmagunk jobb megismerése, hiszen számos más helyzetben nekünk is vezetőként kell működnünk, valamint jól jön, ha ismerjük saját viszonyulásainkat a vezetéshez. A határok meghúzása, erőforrásaink feltérképezése, az eredményes kommunikáció, a jó konfliktus- és stresszkezelés, valamint a kreatív, aktív hozzáállás ugyanolyan hasznos a cégvezetőnek, mint egy gyakornoknak.

A jó munkahelyi mentálhigiéné megtartó ereje – Önismeret vezetőként

Vezetőként a jó munkahelyi mentálhigiéné fenntartása és javítása a siker egyik alappillére. A megfelelő munkakörnyezeten és a pozitív alaphangulaton túl azt is jelenti, hogy a munkavállalók és a vezetők a képességeiknek, igényeiknek és teljesítményüknek megfelelő pozícióban vannak és nincsenek sem túlhajszolva, sem alulterhelve. Ennek elérése egy többlépcsős és többtényezős folyamat, alapja viszont a döntéshozó pozícióban lévő vezetők mentális jólléte és minél magasabb fokú önismerete. Az önismeret ugyanis mások jobb megismerését is kínálja, valamint a mindennapi helyzetekben való jobb eligazodást, megfelelő konfliktuskezelést, és jó önérvényesítő képességet biztosít.

Amikor elkezdünk mentális egészségünkkel foglalkozni, szemléletmódunk is változni kezd. Ezáltal egyes helyzeteket más aspektusból is vizsgálni tudunk és reálisabb, objektívabb képet kapunk helyzeteinkről, kapcsolatainkról, feladatainkról, így ezek menedzselése is könnyebbé válik.

Egy konkrét példával élve, a jó vezető önismeret nagyban hozzájárulhat a fluktuáció csökkentéséhez. Bár alapvetően mindenki pénzért dolgozik, senki nem a fizetése miatt érzi magát jól vagy rosszul a munkahelyén. A felmondások oka mögött jelentős részben a rossz munkahelyi közhangulat, személyes sérelmek, érzelmi motívumok állnak. Az a vezető, amely kellő ön- és emberismerettel rendelkezik, jó eséllyel és nagy mértékben csökkentheti az ilyen okokra visszavezethető konfliktusokat. Egy stabil és jó mentálhigiénés állapotú főnök csökkentheti a fluktuációt, biztos alapokra helyzetheti a működést és hatékonyabbá teheti a munkát.

Mentálisan egészségesen – munkavállalóként is

A munkahelyi mentálhigiéné beosztottként, alkalmazottként alapvetően befolyásolja közérzetünket, hangulatunkat és teljesítményünket. A munkahelyünkön egyértelműen, de gyakran munkaidőn kívül is, különösen, ha hazavisszük a munkával járó gondokat. Azonban keveseknek jut eszébe, hogy mi magunk is tehetünk azért, hogy irodában vagy üzemcsarnokban, a kollégák között éppúgy, mint a vezetők jelenlétében egyaránt kellemesebb, derűsebb, emberibb legyen a hangulat. Elsősorban nem a vezetőink és munkatársaink, hanem saját magunk felelőssége, hogy hogyan érezzük magunkat, és ez sokszor még az igazán nyomasztó légkörű munkahelyeken is igaz. Ebben segít a mentálhigiénés önfejlesztés. Különösen jól jön az önismereti munka, ha sokszor idegesítenek fel a kollégák, ha feszültek vagyunk a vezetők jelenlétében, ha szorongunk, hogy jól végezzük-e a munkánkat, vagy ha úgy érezzük, talán nem ott vagyunk, ahol lennünk kellene, ahol lenni szeretnénk. Bár érthető, ha a hierarchia alacsonyabb szintjein a fölöttünk állókra vagy a többiekre hárítjuk a felelősséget, nagyon hasznos és jótékony dolog, ha időnként a magunk háza táján is söprögetünk kicsit.

Minél tudatosabbak vagyunk saját belső folyamatainkkal kapcsolatban, annál könnyebben fogunk a megfelelő irányba tartani és eredményesen reagálni mások megnyilvánulásaira. Ez saját egyéni céljainkhoz elengedhetetlen, és egy együttműködésen alapuló munkahelyi környezetben is kulcsfontosságú. A Mental Spa önismereti központ számos lehetőséget kínál arra, hogy javítsunk mentális egészségünkön és irodai, munkahelyi környezetben tegyük egyszerre kellemesebbé és hatékonyabbá munkahelyi jelenlétünket.

További cikkeink